Cop de dits

És un moviment técnic que es fa servir per FER PASSES, generalment es fa servir per recebre serveis, remats, o passes de l’equip contrari que venen per la part alta del cos, però, la funció principal es AIXECAR la pillota perquè algun company remati

Es fa de la següent manera: